No module Published on Offcanvas position

Töötajad

Anti Toplaan teenib kogudust hooldajaõpetajana, olles samas Kuressaare koguduse õpetaja. Sündinud 25.07.1968.a. Tallinnas. On kogudust praostkonna praktikandina teeninud alates 1991.a. sügisest. 1992.a. diakonina ja õpetajana alates 16.12.1993. Perekonnaseisuametniku õigused alates 5. novembrist 2001.a. On Saarte praostkonna abipraost ja EELK Kirikukogu saadik. Kuressaare Linnavolikogu liige, Kuressaare kodanikukomisjoni esimees ja kultuurikomisjoni liige. Tallinna, Tartu ja Kuressaare Pereraadio kaastöötaja.
http://et.wikipedia.org/wiki/Anti_Toplaan


Katre Roolaht on 2007.aasta algusest Püha koguduse lepinguline organist. Ta on Kuresaare muusikakooli klaverieriala õpetaja ja kogenud klaverisaatja. Kuulub EELK Kuressaare kogudusse.

Rita Naaber täidab asendusorganisti kohuseid. Ta on Kuressaare Muusikakooli klaverieriala õpetaja, lõpetanud ka UI kirikumuusika osakonnas.

Mirja Laus on kirikla perenaine 27. maist 2019.

Urve Liiva
on koguduse sekretär 1. juunist 2014.