No module Published on Offcanvas position

Töötajad

Anti Toplaan teenib kogudust hooldajaõpetajana, olles samas Kuressaare koguduse õpetaja. Sündinud 25.07.1968.a. Tallinnas. On kogudust praostkonna praktikandina teeninud alates 1991.a. sügisest. 1992.a. diakonina ja õpetajana alates 16.12.1993. Perekonnaseisuametniku õigused alates 5. novembrist 2001.a. On Saarte praostkonna abipraost ja EELK Kirikukogu saadik. Kuressaare Linnavolikogu liige, Kuressaare kodanikukomisjoni esimees ja kultuurikomisjoni liige. Tallinna, Tartu ja Kuressaare Pereraadio kaastöötaja.
http://et.wikipedia.org/wiki/Anti_Toplaan


Katre Roolaht on 2007.aasta algusest Püha koguduse lepinguline organist. Ta on Kuresaare muusikakooli klaverieriala õpetaja ja kogenud klaverisaatja. Kuulub EELK Kuressaare kogudusse.

Rita Naaber täidab asendusorganisti kohuseid. Ta on Kuressaare Muusikakooli klaverieriala õpetaja, lõpetanud ka UI kirikumuusika osakonnas.

Berta Jalakas on kirikla perenaine 12.juulist 2021

Urve Liiva on koguduse sekretär 1. juunist 2014.

Kirik ja kogudus

Sekretäri vastuvõtt:

K kell 11.00 – 15.30
ning enne ja pärast
teenistust

2. mai kuni 31. august on kirik teelistele avatud:
E-R 8.00 - 17.00 ja P 14.00 - 17.00

Jumalateenistus P kell 15.00

Annetus kogudusele

Saaja:
EELK Püha Jakobi Kogudus

Swedbank:
EE532200001120244091

SEB pank:
EE681010022087355005

Viited

Teeliste kirikud

EELK