No module Published on Offcanvas position

Koguduse juhtimine

Täiskogu – liikmeid 102

 

Nõukogu (valitud 19.02.2017)

Arno Ilves

Indrek Jalakas

Aivar Kalle

Mai Kundrats

Mirja Laus

Urve Liiva

Matti Mägi

Jaanis Prii

Rando Rahnik

Palmi Raik

Tiit Rettau

Maili Tamm

Anti Toplaan - nõukogu liige ameti poolest

 

Asendusliikmed

Enn Kiil

Mare Mägi

 
 

Juhatus (valitud 26.02 2017)

Tiit Rettau - juhatuse esimees

Aivar Kalle - juhatuse aseesimees

Indrek Jalakas

Rando Rahnik

Anti Toplaan - juhatuse liige ameti poolest

 

Sinodisaadikud

Tiit Rettau

Aivar Kalle

 

Revisjonikomisjon

Matti Mägi - esimees

Mirja Laus

Jaanis Prii