No module Published on Offcanvas position

Kogudus

EELK Püha Jakobi koguduses 2020. aastal oli liikmeid ühtekokku 490, annetajaliikmeid 209.  Teenistustest võttis keskmiselt osa 17 kirikulist. Pidevate kirikus käijate hulgast moodustavad suurima rühma keskealised. Naisi käib kirikus veidi enam kui mehi.

2020. aastal ristiti  5, kelle hulgas oli  lapsi 3 ja täiskavanuid 2. Konfirmeeriti 2 täiskavanut. Laulatusi oli 3. Püha kirikus matusetalitusi toimus kuuel korral.  Laste pühapäevakoolis osales 6 last. Suuremad lasteüritused olid  laste laagri korraldamine ja laste jõulupuu kirikus.

Orelimuusikast saab kogudus osa igal pühapäeval. Koguduse organist on Katre Roolaht, keda vajadusel abistab Kuressaare organist Rita Naaber. Muusikasündmustest on 2020 aastal esiletoomist väärivad:

26.07 toimus kiriku nimepäeva konsert, esinesid trompetil Karlis Saar, viiulil Kristi Saar ja Katrin Nachtigall

14.06 kirikus orelikontsert "Lilled lõunast", orelil Edoardo Narbona.

28.06 toimus kirikus orelikontsert, orelil Edoardo Narbona.

13.08 Riinimanda kooride kontsert, Pärt ja Urve Uusbergi juhatusel
 

 

 

Kirik ja kogudus

Sekretäri vastuvõtt:

K kell 11.00 – 15.30
ning enne ja pärast
teenistust

2. mai kuni 31. august on kirik teelistele avatud:
E-R 8.00 - 17.00 ja P 14.00 - 17.00

Jumalateenistus P kell 15.00

Annetus kogudusele

Saaja:
EELK Püha Jakobi Kogudus

Swedbank:
EE532200001120244091

SEB pank:
EE681010022087355005

Viited

Teeliste kirikud

EELK