No module Published on Offcanvas position

Püha kogudus taotles projektitoetust LEADER meetmelt.

Püha kogudus taotles 2018. a maaelu arengukava LEADER meetmest toetust projektile "Noortekeskuse ja külarahva kooskäimiskoha loomine Pühas, toitlustuskompleksi renoveerimine".

 

Projekti eesmärk on Tõllakuuri avariiolukorras olnud katuse ja köögi remontimine, samuti kohalikele noortele kooliväliseks huvitegevuseks sobiva ruumi loomine. Tööd algasid 2018 a oktoobris ja lõpevad eeldatavalt aastal 2019. Projekti toetab nii maaelu arengukava kui Saaremaa vald.