No module Published on Offcanvas position

Uudiste arhiiv

Püha kogudus taotles projektitoetust LEADER meetmelt.

Püha kogudus taotles 2018. a maaelu arengukava LEADER meetmest toetust projektile "Noortekeskuse ja külarahva kooskäimiskoha loomine Pühas, toitlustuskompleksi renoveerimine".

 

Projekti eesmärk on Tõllakuuri avariiolukorras olnud katuse ja köögi remontimine, samuti kohalikele noortele kooliväliseks huvitegevuseks sobiva ruumi loomine. Tööd algasid 2018 a oktoobris ja lõpevad eeldatavalt aastal 2019. Projekti toetab nii maaelu arengukava kui Saaremaa vald.

Kirik ja kogudus

Sekretäri vastuvõtt:

K kell 11.00 – 15.30
ning enne ja pärast
teenistust

2. mai kuni 31. august on kirik teelistele avatud:
E-R 8.00 - 17.00 ja P 14.00 - 17.00

Jumalateenistus P kell 15.00

Annetus kogudusele

Saaja:
EELK Püha Jakobi Kogudus

Swedbank:
EE532200001120244091

SEB pank:
EE681010022087355005

Viited

Teeliste kirikud

EELK