Avaleht > Uudised

Uudised


21.01.2019

Püha kogudus taotles 2018. a maaelu arengukava LEADER meetmest toetust projektile "Noortekeskuse ja külarahva kooskäimiskoha loomine Pühas, toitlustuskompleksi renoveerimine". Projekti eesmärk on Tõllakuuri avariiolukorras olnud katuse ja köögi remontimine, samuti kohalikele noortele kooliväliseks huvitegevuseks sobiva ruumi loomine. Tööd algasid 2018 a oktoobris ja lõpevad eeldatavalt aastal 2019. Projekti toetab nii maaelu arengukava kui Saaremaa vald.
 25.09.2017

ELK Püha Jakobi kogudus on koostöös kohalike külaseltside ja Kaitseliiduga EV 100 raames kavandamas Püha kihelkonna Vabadussõjas osalenutele mälestusmärgi rajamist. Sellel kuul valmistab kogudus ette sobiva ala Püha kiriku esise parka ääres kirikupoolsel küljel. Oktoobris korrastab Vätta külaselts platsi ja toob vajadusel mulda. Kaitseliit ja Naiskodukaitse organiseerivad ausamba avamise juubeliaasta raames.

Mälestusmärk koosneb Püha kihelkonnast pärinevast rändrahust, millele kinnitatakse plaat tekstiga: „Püha kihelkonna rahvas mälestab 1918 – 1920 Vabadussõjas osalenuid.“

Mälestusmärki on lubanud rahaliselt toetada Püha kogudus ja Pihtla vald. Mälestusmärgi rajamist on võimalik toetada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Annetusi saab teha EELK Püha Jakobi koguduse erikontole Swedbangas EE612200221062234347.


Projektijuht Matti Mägi

info telefonil 507 9352

või matti.magi@mail.ee


03.08.2017

11.08–11.09.2017 asendab koguduse õpetajat abiõpetaja Tiina Ool (tel. 5342 7096; e-post: tiina.ool@eelk.ee)


01.06.2017

Saarte praostkonna kirikupäevad ja laulupidu 9.-11. juunil

Neljapäev, 8. juuni

18.00 Väljasõit (isiklike autodega) Kuressaare Laurentiuse kiriku juurest Kudjape kalmistule, kus süüdatakse küünlad endiste tuntud kirikumuusikute haudadel.

Reede, 9.juuni

13.00 Kuressaare linnuse kapiitlisaalis Reformatsioon 500 konverents ja näituse avamine. Moderaator Olavi Pesti. Linnapea Madis Kallase ja piiskop Joel Luhametsa tervitus.

Jaan Bärenson. Ettekanne teemal: Pühakiri ja emakeelne piibel reformatsiooni kontekstis

Saaremaa rüütelkonna esimees: Dr.med. Hannsjörg Baron v. Freytag-Loringhoven. Ettekande teema: Reformatsioon kui iseseisva mõtlemise alus. Die Reformation als eine der
grundlegenden Voraussetzungen für das eigenständige und reflektierende Denken

Dr.iur. Nicolai v. Cube. Ettekande teema: Martin Lutheri inimesepilt ja selle tähendus kaasaegsele Eesti riigile. Das Menschenbild Martin Luthers und seine Bedeutung für den modernen (estnischen) Verfassungsstaat

Mart Rannut. Ettekande teema: Keelest ja piibli tõlkest.

Peapiiskop Urmas Viilma. Ettekande teema: EELK - rahvakiriku ajalugu ja tänapäev

17.00 Martin Körber 200, Laurentiuse kirikus Martin Körberi laululoomingu esitamine (Jaan Vaidla). Olavi Pesti ettekanne.

18.00 Kirikupäevade avajumalateenistus Laurentiuse kirikus. Teenivad: Peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Joel Luhamets, praostkonna ja külalisvaimulikud. Osaleb pasunakoor Saksamaalt, Sauer koor. Saksa kiriku tervitus.

19.30 Õunapuu istutamine Kuressaare Laurentiuse kiriku aias.

20.00 Klassikalise muusika kontsert. Esinevad Rahvusooperi Estona solist Olari Viikholm ja orelil Edoardo Narbona. Mõtiskleb Ahvenamaa praost. Morten Andersson.

Laupäev, 10. juuni

10.00 Lastepäev Kuressaare Laurentiuse kirikus

10.00 -14.00 laulupeo proovid koos lõunasöögiga lossihoovis

14.15 Laulupeotule süütamine ja õnnistamine Laurentiuse kirikus

14.30 Laulupeo rongkäigu algus kiriku juurest.

15.00 laulupeo kontsert lossihoovis.

Tervitus - abilinnapea Tiia Lepik, kõne - piiskop Joel Luhamets.

Koorijuhtide tänamine lossihoovis

19.00 Sõpruskoguduste delegatsioonide koosviibimised kohalike koguduste esindajatega (kokkuleppel)

Päeva jooksul avatud vaimuliku kirjanduse ja meenete müügilett (Tartu Pauluse raamatupood).

Pühapäev, 11. juunil 

Jumalateenistused koos külalistega praostkonna kirikutes.

11.00 Jumalateenistus Kuressaare kirikus. Jutlustab Turu Maarja koguduse õpetaja Katri Rinne. Laulab Maarja koguduse koor Marja Haikka juhatusel.

Näitused

EMAKEELNE PÜHAKIRI. Näitusega tähistame Wastse Testamendi ilmumise 330. aastapäeva Kuressaare linnuse näituste saalis.

Näitus: “Reformatsioon 500” Laurentiuse kirikus.25.09.2014

Üleskutse kogudustele ja kõigile hea tahtega inimestele

Pühapäeval, 5. oktoobril 2014. aastal algusega kell 12.00 toimub Toompea lossi ees perekonna ja demokraatia kaitseks meeleavaldus, mille korraldajaks on Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks.

Suur meeleavaldus on viimane võimalus ja abinõu takistada rahumeelsel ja demokraatlikul viisil kooseluseaduse eelnõu vastuvõtmist riigikogus.

Nimelt tahetakse selle seadusega anda samasoolistele paaridele riiklik ja õiguslik tunnustus. Mõned poliitikud ei tee saladust, et tulevikus muutub ka abielu „sooneutraalseks“.

Kooseluseadust ei toeta ükski Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirik, sealhulgas Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Miks? Kas me ei peaks austama inimeste vabadust ja valikuid? Kristlased ei soovi halvustada ega diskrimineerida ühtegi inimest, kuid me ei saa toetada ei usklikena ega kodanikena traditsioonilise perekonna ja abielu mõiste muutmist, millele kõnealune seadus paratamatult tee avab.

Kuid asi pole ainult kooseluseaduses ja samasoolistes paarides, vaid ka selles, et kõnealust eelnõud on riigikogus menetletud demokraatia kõige elementaarseimad aluspõhimõtteid eirates. Siinkohal pole kahjuks võimalik kirjeldada kõiki kavalaid käike ja manipulatsioone, mida on ette võetud, et eelnõu iga hinna eest seaduseks muuta.

Mitmed poliitikud leiavad, et rahva enamuse arvamust ei saa antud küsimuses kuulda võtta, kuna see olevat „ebademokraatlik“. Samuti ei soovi koalitsioonipoliitikud selles küsimuses rahvahääletuse korraldamist. Rait Maruste sõnul see „lõhestaks ühiskonda enamuse jõul“.

Samas näitavad hiljutised küsitlused, et ligi 60 protsenti Eesti elanikest ei toeta kooseluseaduse vastuvõtmist. Veelgi enam – mitte ühegi parlamendis esindatud erakonna valijate enamus ei toeta selle seaduse vastuvõtmist. Inimestel tekib õigustatud küsimus – kui rahvaesindajad ei taha kuulda rahva seisukohta, keda nad siis esindavad? Meie iseseisvast ja demokraatlikust riigist saab nõnda farss ja naljanumber.

Kaalul on nii traditsioonilised väärtused kui Eesti demokraatia. Sellepärast toetavad erinevad kirikud ja teised usulised ühendused 5. oktoobril toimuvat meeleavaldust. Ka mina kutsun neid, kel võimalik, sel päeval Tallinna sõitma. Kavas on tellida buss(id) ja korraldada Kuressaarest ühepäevane sõit Tallinna ja tagasi. Soovijatel on võimalik osaleda Toomkirikus kell 11.00 algaval jumalateenistusel ja seejärel suunduda kella 12-ks Lossi platsile, kus algab meeleavaldus.

Palume kõigil sõita soovijail end eelnevalt registreerida Kuressaare Laurentiuse koguduse sekretäri Eve Naageli telefonil 56 654 610 või E-N 10.00- 17.00 lauatelefonil 45 36 560.

Registreerida saab ka e-posti aadressil kuressaare@eelk.ee

Registreerimise ehk bussikoha broneerimise viimane päeva on teisipäev 30 september kell 16.00

Veiko Vihuri

EELK Saarte praostkonna praost


03.04.2014

Koguduse nõukogu võttis 16. märtsil vastu 2014. aasta eelarve mahus 77 900 eurot. Suure osa kuludest võtab enda alla hoonete remont. Praeguseks on pastoraadi hoone saanud uue plekk-katuse.

Kogudusele on eraldatud 100 000 eurot tornikiivri taastamiseks. Tööde algusaeg ei ole veel täpselt paigas, aga see  toimub kindlasti sellel aastal.

Kevadisel talgupäeval, 26.aprillil on plaanis lammutada n.n. väike maja, kuna selle renoveerimine ei ole majanduslikult otstarbekas.Talgupäevale oodatakse  koguduse liikmeid ja ka teisi vabatahtlikke, kelle sooviks oleks kiriku ümbrust korrastada. Väga oleks vaja meestööjõudu.

Talgupäev algab kell 10.00, kaasa võiks võtta tööriistu, mida läheb vaja lammutustöödel.

Omalt poolt pakume talgusuppi.


11.10.2013

Algas Püha kiriku torni remont. Loe uudist Meie Maast.

04.09.2013

Püha koguduse juures toimub sügisleerikursus. Osaleda soovijail palun võtta ühendust telefonil 514 8199 või e-posti aadressil: anti.toplaan@eelk.ee


24.09.2012

Püha Jakobi kiriku tornikiivri olukorrast

Torni ülevaatusel selgus, et tornikiivri puitosa on tugevasti kahjustatud puiduüraskitest. Ei ole välistatud, et tugevate tuultega võib tornikiivri puitosa puruneda ja tornikiiver langeb kiriku katusele. Silmaga vaadates on näha, et torni ots on vajunud viltu.

Tänaseks on tellitud torni restaureerimise projekt, mis peaks valmima 2012. aasta lõpuks.

29.07.2012

Püha Jakobi kogudus tähistas Püha kiriku ja kihelkonna esmamainimise 563. aastapäeva jumalateenistuse ja ajalookonverentsiga. Konverentsil tutvustas Anne Trei oma raamatut "Pildikesi Püha kihelkonnast", Rita Loeli ettekanne käsitles Püha kihelkonnaga seotud Vabadusõjast osvõtnuid, Liina Jasmin andis ülevaate oma uurimistööst "Kopeldi talu lugu".

12.04.2012

Laupäeval, 21. aprillil kl.10.00 toimub "Teeme ära" talgute raames kiriku ümbruse koristamise talgupäev.

02.04.2012

03.12.2011 on ETVs lõik Püha kirikust ja kogudusest. Saates kõnelevad koguduse esimees Matti Mägi ja õpetaja Anti Toplaan. Saadet saab järelvaadata siit.

08.10.2011
Püha koguduse 9-liikmeline esindus külastas Rapla kogudust. Osaleti ühises palvetunnis, Rapla koguduse eestkõnelejad – õpetaja Mihkel Kukk ja juhatuse esimees Raivo Erm – tutvustasid Rapla koguduse hooneid ja tegevusi. Püha koguduse juhatuse esimees Matti Mägi ja diakooniarühma juht Maili Tamm andsid ülevaate siinsetest tegemistest, abivallavanem ja juhatuse liige Tiit Rettau vastas küsimustele koguduse ja valla suhete kohta. Arutleti koguduste majandustegevuse ja sisulise töö üle.
Raplasse sõiduks andis bussi Pihtla vald.

04.08.2011
Püha kogudust külastas Põhja-Saksamaa Angelni kirikuringkonna delegatsioon. Külalised andsid väikese puhkpillikontserdi, nautisid Püha kiriku akustikat ja imetlesid laagrikeskust. Ühise kohvilauas vahetati mõtteid ja loeti ette Angelni praosti tervitussõnum.
Angelni kirikuringkonna delegatsioon on Saarte praostkonnas ringreisil, külastab kirikuid, kohtub inimestega mitmes paigas ja tutvub saarlaste elu-oluga.

25.07.2011
Püha Jakobi kogudus tähistas kiriku nimepäeva ja esmamainimise 562. aastapäeva.
Päev algas kell 12.00 ajalookonverentsiga. Kunstiajaloolane Kaur Alttoa avas Böömi meistrite võimalikke seoseid Saaremaa keskaegsete ehitistega, sh Püha kirikuga. Genealoogiaseltsi liikmed Annika ja Ülar Jürviste tutvustasid suguvõsade uurimise võimalusi ja andsid kuulajatele ka praktilisi näpunäiteid oma juurte otsinguteks.
Kell 14.00 avati vanast keldrist ümber ehitatud teabetuba. Juhatuse esimees Matti Mägi meenutas ehituse käiku. Jaanis Prii tutvustas teabetuppa üles pandud Saaremaa vanade maakaartide näitust. Soovijad said Kaur Alttoa seltsis uurida Püha kiriku ehitudetaile.
Tavapärasel ajal, kell 15.00 algas jumalateenistus, mida ilmestas Riinimanda koor Raplast.
Kohvipausi järel suunduti uuesti kirikusse Riinimanda kooride kontserdile.


 

 
 
Külastusi: