Avaleht > Kogudus

Kogudus

EELK Püha Jakobi koguduses on liikmeid ühtekokku 468, annetajaliikmeid 231. Ligilähedaselt sama liikmete arv on püsinud 1998. aastast. Teenistustest võtab keskmiselt osa 31 kirikulist. Pidevate kirikus käijate hulgast moodustavad suurima rühma keskealised. Naisi käib kirikus veidi enam kui mehi.

Pihtla valla elanikest (1437) on kogudusega seotud inimesi 33%. Püha kogudus on valla suurim inimesi koondav ühendus. Püha kirik ja selle ümbrus on saanud valla üheks kultuurikeskuseks: kirikukontserdid, jaanituli, spordivõistlused jms.

Koguduse juhtimine

Täiskogu – liikmeid 102

Nõukogu (valitud 19.02.2017)

Arno Ilves

Indrek Jalakas

Aivar Kalle

Mai Kundrats

Mirja Laus

Urve Liiva

Matti Mägi

Jaanis Prii

Rando Rahnik

Palmi Raik

Tiit Rettau

Maili Tamm

Anti Toplaan - nõukogu liige ameti poolest


Asendusliikmed

Enn Kiil

Mare MägiJuhatus (valitud 26.02 2017)

Tiit Rettau - juhatuse esimees

Aivar Kalle - juhatuse aseesimees

Indrek Jalakas

Rando Rahnik

Anti Toplaan - juhatuse liige ameti poolest


Sinodisaadikud

Tiit Rettau

Aivar Kalle


Revisjonikomisjon

Matti Mägi - esimees

Mirja Laus

Jaanis Prii
Töötajad

Anti Toplaan teenib kogudust hooldajaõpetajana, olles samas Kuressaare koguduse õpetaja. Sündinud 25.07.1968.a. Tallinnas. On kogudust praostkonna praktikandina teeninud alates 1991.a. sügisest. 1992.a. diakonina ja õpetajana alates 16.12.1993. Perekonnaseisuametniku õigused alates 5. novembrist 2001.a. On Saarte praostkonna abipraost ja EELK Kirikukogu saadik. Kuressaare Linnavolikogu liige, Kuressaare kodanikukomisjoni esimees ja kultuurikomisjoni liige. Tallinna, Tartu ja Kuressaare Pereraadio kaastöötaja.
http://et.wikipedia.org/wiki/Anti_Toplaan


Katre Roolaht
on 2007.aasta algusest Püha koguduse lepinguline organist. Ta on Kuresaare muusikakooli klaverieriala õpetaja ja kogenud klaverisaatja. Kuulub EELK Kuressaare kogudusse.

Rita Naaber täidab asendusorganisti kohuseid. Ta on Kuressaare Muusikakooli klaverieriala õpetaja, lõpetanud ka UI kirikumuusika osakonnas.

Mirja Laus on kirikla perenaine 27. maist 2019.

Urve Liiva
on koguduse sekretär 1. juunist 2014.


Vabatahlikud

Maili Tamm on diakooniarühma juht. Ta on töötanud raamatupidajana, praegu ettevõtja ja talunik.

Diakooniarühma liikmed
Riita Kiil
Mirja Laus
Õie Murd
Tiia Mägi
Virve Ottis
Lii Mägi

Pildil 1. rida: Õie Murd, Virve Ottis, Maili Tamm, Anti Toplaan,
2. rida: Vika Vallaste, Kaarin Laiõunpu, Tiia Mägi, Saima Vaiksaar, Riita Kiil

Krista Mägi on koguduse veebilehe toimetaja, ametilt kooliõpetaja (kristamagi@gmail.com) 

 
 
Külastusi: