Kaitsepühak
Marje Berlokko. Rändaja palve (Apostel Jaakobus Vanem). 2000.
Õlimaal Püha Jakobi koguduse saalis.


Püha Jaakobus Vanem – palverändurite kaitsja

Jeesuse kaheteistkümne jüngri hulgas oli kaks Jaakobuse nimelist. Üks neist, Jeesuse armastatuima õpilase Johannese vend, keda nimetatakse tema vanema ea tõttu Jakobus Vanemaks, on Püha koguduse patroon.

Jaakobuse ja Johannese isa Sebedeus oli kalamees, kes oma paadiga Galilea järvel töötas. Elati oletatavasti Betsaidas või selle lähikonnas, võib-olla ka Kapernaumas. Vendade ema Salome oli väga jumalakartlik naine, võimalik, et preestri tütar, kes ühines Jeesust saatvate naistega. On uurijaid, kes peavad Salomed Jeesuse ema Maarja õeks. Sel juhul olid Jaakobus ja Johannes Jeesuse nõod. See asjaolu võiks selgitada nende jüngrite erilist sidet ja lähedust Jeesusega ning seda, miks just need kaks viibisid koos Peetrusega Jeesuse kõrval Tema elu raskeimatel hetkedel. Juudi traditsioonide kohaselt olid pojad isa eeskujul kalamehed. Ka nende kutsumise hetkel leiab Jeesus vennad paadist, kus nad on koos isaga võrke parandamas (Mt 4:21). Enne seda, kui Jaakobusest ja Johannesest said Jeesuse jüngrid, kuulusid nad tõenäoliselt Ristija Johannese järgijate hulka. Äkilise meele tõttu said vennad Jeesuselt hüüdnime – Kõuepojad (Mk 3:17), eriti avaldus Sebedeuse poegade temperament siis, kui Jeesust ühes Samaaria kojas ei tahetud vastu võtta. Selle peale küsisid nad õpetajalt : „Issand, kas tahad, et me käsiksime tulla tule maha ja nad hävitada?“ (Lk 9:51jj)

Jaakobus Vanem jätkas pärast Jeesuse surma misjonitööd Süürias. Ta õpetas Samaarias ja Juudeas. Apostlitest esimesena päris Jaakobus Vanem märtrikrooni. Aastal 44, umbes 14 aastat peale Jeesuse ristisurma, andis Juudamaa toonane kuningas Heroodes Agrippa I, Heroodes Suure pojapoeg, käsu Jaakobus hukata pea maharaiumise läbi. Ühe legendi kohaselt tõstis Jaakobus mõõgahoobi tõrjumiseks käe ning see raiuti otsast enne, kui langes pea. Seda kätt hoitakse praegugi reliikviana ühes väikeses kirikus Inglismaal.

7. sajandil tekkis legend Jaakobus Vanema jutlustamisest Hispaanias ja sellest, kuidas tema säilmed sattusid ime läbi Loode-Hispaaniasse Compostelasse. Teise legendi kohaselt sattunud püha märtri säilmed Hispaania rannikule paadis, kuhu need peale hukkamist asetati ning viidi hiljem Compostelasse. Santiago de Compostela („Santiago” on tuletatud Püha Jaakobuse nimest) muutus keskajal Jeruusalemma ja Rooma järel üheks kõige populaarsemaks palverännakute sihtpaigaks. Sellest tulenevalt sai Jaakobus Vanemast palverändurite kaitsja. Lisaks palveränduritele kuuluvad Püha Jaakobuse eestkoste alla apteekrid, ravitsejad, sepad ja rüütlid. Ta on Hispaania, Tšiili, Guatemala ja Nikaraagua patroon.

Püha Jaakobuse tuntuimaks atribuudiks on kammkarp, mis viitab vaimse vee järele janunemisele ja ühtlasi osutab apostli merereisile Hispaaniasse, võti, palveränduritele omased esemed (sau, kübar, paun), aga ka mõõk, tema martüüriumi riistana.

Eestis on Jaakobus Vanemale pühendatud nii Viru-Jaagupi ning Pärnu-Jaagupi kihelkonnad ja kirikud kui ka näiteks 2007. aastal ehitatud Viimsi Püha Jaakobi kirik.

Jaakobus Vanema nimepäev on 25. juuli, mida eesti rahvakalendris tuntakse jaagupipäevana.

Kadi Niitenberg

Loe lisaks

http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/uus_testament/jFCngrid/pFCha_jaakobus_vanem.php

http://en.wikipedia.org/wiki/St._James_the_Great

http://saints.sqpn.com/saint-james-the-greater/